Spel och träning i eget regi

5S By Yourself

Vill du skapa en välorganiserad och funktionell arbetsplats och frigöra värdefull tid? Lös det enkelt med 5S by Yourself™. Det här unika träningsupplägget riktar sig till de som vill träna sin egen organisation i 5S utan externt stöd […]


Speldagar

Speldag – Projektspelet

Projektspelet ger en förståelse för hur man skapar effektiva flöden i projekt. En viktig del av spelet är att deltagarna får uppleva vad standardisering, utjämning, takt och […]

Speldag – Flödesspelet

Flödesspelet är ett produktionsspel som ger förståelse för hur man skapar ett effektivt flöde. En viktig del av spelet är att deltagarna får uppleva vad takt innebär i praktiken […]

Speldag – 5S by yourself

Denna utbildning i 5S skapar en djup förståelse i hur man skapar en välorganiserad och funktionell arbetsplats och vad som krävs för att detta arbete ska bli hållbart över tid […]


Lean-utbildningar

Lean Basic – Ladda ner gratis!

Lean Basic är en grundutbildning i Lean som allt fler organisationer använder för att på ett effektivt sätt sprida kunskapen om Lean till organisationens alla medarbetare. Utbildningen bygger på boken […]

Lean Management

Nyckeln till att lyckas med Lean är att ledarna på djupet förstår vad värderingar, Lean-principer och metoder innebär, hur de hänger samman samt hur de kan tillämpas i den egna verksamheten […]

Strukturerad Resultatförbättring

Träningen omfattar tre delar som är centrala för att nå framgång med Lean; Mål, Pulsmöte & Ständiga förbättringar. En verksamhets mål är viktiga för att ange […]


Litteratur

Ledarskap – Gör LEAN till framgång!

Ledarskap – Gör Lean till framgång! (251 sidor) förklarar praktiskt och konkret vad som krävs för att leda en organisation mot Lean. Syftet är att tydliggöra hur ledarna ska […]

LEAN – Gör avvikelser till framgång!

Lean – Gör avvikelser till framgång! (355 sidor) 3e upplagan. Den är helt omskriven och har ett betydligt mer omfattande innehåll (60%). Boken ger en fördjupad förståelse för Lean […]

Medarbetarens guide till framgång

Medarbetarens guide till framgång – Förbättra med Lean! (139 sidor) ger en lättläst beskrivning av de mest centrala delarna av Lean och den vänder sig till alla medarbetare i en organisation […]