Leantavlor som specialistområde

Leantavlor är Metodios främsta specialistområde. Efter mer än 15 år som bland annat Lean-koordinator och Lean-konsult såg Metodios grundare att det behövdes bättre visualiseringstavlor för att få fart på förbättringarna. Det var vanligt att många inte lyckades få till så bra Pulsmöten vid sina Leantavlor som man borde få. En viktig faktor var att Leantavlorna inte var utformade för att stötta dialogen tillräckligt väl. Det gällde oavsett om det rörde sig om en pulstavla, förbättringstavla, målstyrningstavla, kanbantavla, 5S-tavla eller planeringstavla.

Inspiration: Se vad andra kunder har tryckt här >>

Sahlgrenska Onkologi planering schema
Du kan även beställa en egendesignad tavla som är utformad för din verksamhet.

Målstyrnings- och planeringstavla med Metodio Tavelmoduler, för enkel flexibel visualisering av ditt Lean-initiativ.

Förbättringstavla med PDCA-hjul, för Ständig förbättring Kaizen

Pulstavla för daglig styrning inom Lean, har även en PICK-chart för förbättringar

10034 board-01

Målstyrningstavla med mätare, diagram och åtgärdslistor

Kanban-tavla för process med 3 steg, samt ruta för inkorg och klara


Pedagogiskt utformad – Flexibel – Grafiskt stilren

En Lean-tavla ska vara så pedagogisk så att det är lätt för vem som helst att se vad som förmedlas. Man ska kunna stå tre meter ifrån och på några sekunder ha bildat sig en uppfattning av läget. Tavlan behöver förändras med tiden i takt med att verksamhetens behov förändras. Att välja en tavla som är modulbaserad gör arbetet med att anpassa och förändra tavlan avsevärt enklare än om den tejpas. Tejpade Lean-tavlor är det vanligaste sättet. Dock är det jobbigt om man ska sätta upp många tavlor, tyvärr håller inte tejpen så länge heller utan släpper och hänger löst efter ett tag. Med Metodios färdiga tavlor och skrivbara magnetark slipper du det. De håller längre och är designade i samråd med experter inom visuell kommunikation för att vara tilltalande för ögat.

På denna sida finns exempel på några Lean-tavlor. Ta gärna kontakt om du vill göra en anpassning, eller om du har en egen design på en Lean-tavla som du vill ha hjälp med att tillverka. De kan även fås i din organisations grafiska profil.

Magnetisk pärmmekanism (ringmekanism) för papper till Leantavla
Vi har även alla typer av Tillbehör som behövs till din Lean-tavla.