Värde för dig som kund

Erbjudande

Metodios produkter för visualisering är till för ledare som vill öka verksamhetens prestanda tillsammans med sina medarbetare – genom att visualisera mål, planer och förbättringsarbete på stora tavlor.

Kunder

Vi vänder oss till stora och små verksamheter inom privat och offentlig sektor. Produkterna är enkla att komma igång med och intuitiva att jobba med så man behöver oftast inga förkunskaper. Exempel på kunder:

  • ABB
  • Akzo Nobel
  • Boliden
  • Kopparbergs
  • Södra Älvsborgs Sjukhus
  • Region Halland
  • Tranås Kommun
  • Viva Media Group

Marknad

Vi verkar i Sverige, men levererar gärna våra varor över hela världen. Främsta kanalen är genom vår webshop här på metodio.se. Viss försäljning sker även genom att vi eller kunden besöker varandra.

Vi har även försäljning genom partners, som t.ex. konsultbolag som använder Metodios produkter som komplement till utbildnings- och rådgivningstjänster.Kontakta oss gärna för diskussion om samarbete.

Värdekedja

Företaget

Metodios del av värdekedjan är att designa och utveckla produkterna, att marknadsföra och hantera försäljning, samt att tillhandahålla service och rådgivning.

Vi kallar hela konceptet med tavlor, tillbehör och programvara för ”Visuellt Ledarskap”. ”Visuellt” eftersom syftet med lösningarna är dels att synliggöra mål, planer och förbättringsarbete för alla medarbetare, men också att göra det synligt hur arbetet går för att nå målen. ”Ledarskap” eftersom det dels är ett verktyg som handlar om att göra ledarskapet ännu mer kraftigt, men också för att det går ut på att göra själva ledarskapet synligt för medarbetarna. Tillsammans gör det att alla engageras i att utveckla verksamheten, vilket gör att er gemensamma prestation kan bli ledande på marknaden.

Historik

Företaget grundades av Mats Ljungqvist. Mats kom 1998 i kontakt med konceptet Visuell Planering när han byggde bil på SAAB Automobile i Trollhättan. Där fick han tidigt lära sig tankesätt och filosofier inom Total Quality Management och Lean Production.

Efter att sen ha varit Lean-ansvarig i fyra år på ett företag som levererade förpackningsmaskiner till Tetra Pak, och därefter Lean-konsult på företag som Manpower, Stockholm Vatten, Lantmännen, Volvo, Plannja och Outo Kumpu i åtta år såg han att behovet av det som Metodio idag har att erbjuda var stort – och startade därför företaget 2014.

Sedan mars 2021 ägs Metodio av AB John Fröberg – Fröbergs.