Ledarskap – Gör LEAN till framgång!

Ledarskap – Gör Lean till framgång! (251 sidor) förklarar praktiskt och konkret vad som krävs för att leda en organisation mot Lean. Syftet är att tydliggöra hur ledarna ska kunna axla rollen som den kritiska länken mellan att förstå vad Lean innebär och att praktiskt lyckas etablera en Lean-kultur som ger organisationen förbättrade resultat. Köp boken […]

Read more

LEAN – Gör avvikelser till framgång!

Lean – Gör avvikelser till framgång! (355 sidor) 3e upplagan. Den är helt omskriven och har ett betydligt mer omfattande innehåll (60%). Boken ger en fördjupad förståelse för Lean, både vad gäller Lean-principernas innebörd och hur man skapar en Lean-kultur. Fokus ligger på att skapa förståelse för tänkesätten inom Lean samt vad som krävs av ledare […]

Read more

Medarbetarens Guide Till Framgång

Medarbetarens guide till framgång – Förbättra med Lean! (139 sidor) ger en lättläst beskrivning av de mest centrala delarna av Lean och den vänder sig till alla medarbetare i en organisation. Fokus ligger på en enkel och konkret beskrivning av standardisering och ständiga förbättringar. Detta är de delar av Lean som alla berörs av och som […]

Read more

Lean Management

BeskrivningNyckeln till att lyckas med Lean är att ledarna på djupet förstår vad värderingar, Lean-principer och metoder innebär, hur de hänger samman samt hur de kan tillämpas i den egna verksamheten. I denna exklusiva och praktiskt orienterade ledarträning varvas teori, praktiska övningar, ”Gå & Se”-övningar och diskussioner i Er egen verksamhet så att ledaren till […]

Read more

Strukturerad Resultatförbättring

BeskrivningTräningen omfattar tre delar som är centrala för att nå framgång med Lean; Mål, Pulsmöte & Ständiga förbättringar. En verksamhets mål är viktiga för att ange förbättringsriktning och ambitionsnivå. Meningsfulla, balanserade mål som dessutom är nedbrutna till rätt organisatorisk nivå utgör grunden. Som stöd för att nå målen är Pulsmöte en viktig metod. Rätt tillämpad […]

Read more

Projektspelet

Utbildningsbeskrivning Projektspelet ger en förståelse för hur man skapar effektiva flöden i projekt. En viktig del av spelet är att deltagarna får uppleva vad standardisering, utjämning, takt och täta avstämningar innebär i praktiken samt vilka effekter detta kan ge i ett projekt. I projektspelet utvecklar deltagarna en produkt som består av flera delsystem. Utbildningsbeskrivning Projektspelet […]

Read more

Lean Basic

Beskrivning av utbildningen Lean Basic är en grundutbildning i Lean som allt fler organisationer använder för att på ett effektivt sätt sprida kunskapen om Lean till organisationens alla medarbetare. Utbildningen bygger på boken ”Medarbetarens guide till framgång – förbättra med Lean!” och genomförs under 8 korta utbildningstillfällen. En mycket stor fördel med denna utbildning är […]

Read more

Flödesspelet

BeskrivningFlödesspelet är ett produktionsspel som ger förståelse för hur man skapar ett effektivt flöde. En viktig del av spelet är att deltagarna får uppleva vad takt innebär i praktiken eftersom takten gör det möjligt att upptäcka avvikelser. Utgångsläget är ett flödesorienterat produktionsupplägg som behöver förbättras. På så sätt kan Flödesspelet sägas vara en naturlig fortsättning […]

Read more

Speldag – 5S by Yourself

BeskrivningDenna utbildning i 5S skapar en djup förståelse i hur man skapar en välorganiserad och funktionell arbetsplats och vad som krävs för att detta arbete ska bli hållbart över tid. Utbildningen genomförs under en heldag genom spelet 5S by Yourself™. Speldagen varvar teori, ett spel och ett praktiskt 5S-arbete på ett eller flera utvalda arbetsområden. […]

Read more