Flödesspelet

Våra speldagar kan anordnas på plats hos er eller hos oss på Metodio!

Beskrivning
Flödesspelet är ett produktionsspel som ger förståelse för hur man skapar ett effektivt flöde. En viktig del av spelet är att deltagarna får uppleva vad takt innebär i praktiken eftersom takten gör det möjligt att upptäcka avvikelser. Utgångsläget är ett flödesorienterat produktionsupplägg som behöver förbättras. På så sätt kan Flödesspelet sägas vara en naturlig fortsättning på det mer välkända Lean-spelet.

Till skillnad från det traditionella Lean-spelet så arbetar man med produktvarianter med stor variation i arbetsinnehåll för att belysa svårigheten med balansering och utjämning. Spelet omfattar även problematiken med att leverera rätt produkt i rätt ordning. Under ett antal spelomgångar får deltagarna stegvis förbättra flödet. Förändringarna sker i små och kontrollerade steg så att effekten av varje genomförd förändring blir tydlig. De praktiska spelomgångarna varvas med teorigenomgångar, diskussioner och praktiska uppgifter för ökad förståelse.

Innehåll
Deltagarna kommer att i teori och praktik:

  •    Skapa ett Utjämnat flöde
  •     Säkerhetsställa en korrekt Sekvenshantering
  •    Skapa ett Standardiserat arbetssätt
  •    Praktiskt arbeta med Balansering
  •    Skapa en gemensam Takt
  •    Arbeta fram ändamålsenliga Buffertar
  •    Skapa en Välorganiserad och funktionell arbetsplats – 5S

Förväntade lärdomar
Deltagarna får med sig en djupare förståelse för hur man skapar ett effektivt flöde och vilka effekter som kan förväntas av olika flödesförbättrande åtgärder. Dessutom får deltagarna uppleva hur det känns att arbeta i ett taktat flöde.