Lean Basic

Beskrivning av utbildningen
Lean Basic är en grundutbildning i Lean som allt fler organisationer använder för att på ett effektivt sätt sprida kunskapen om Lean till organisationens alla medarbetare. Utbildningen bygger på boken ”Medarbetarens guide till framgång – förbättra med Lean!” och genomförs under 8 korta utbildningstillfällen. En mycket stor fördel med denna utbildning är att organisationens ledare får bästa tänkbara förutsättningar att träna sin organisation på ett tryggt och enkelt sätt enligt konceptet ”Train the Trainer”.

Utbildningen varvar teori, gruppdiskussioner och flera praktiska övningar där en av dessa övningar är ett enklare Lean-spel som man på egen hand kan anpassa utifrån behov. Andra övningar fokuserar på att skapa en förståelse för vikten av standardisering samt vad som kännetecknar ett effektivt flöde. Boken är utbildningens enda kostnad medan allt övrigt utbildningsmaterial laddas ned kostnadsfritt från vår samarbetspartner Part Developments hemsida. Detta innebär att utbildningen är både enkel och effektiv samt genomförs till en mycket låg kostnad.

De olika utbildningstillfällena
Deltagarna kommer att i teori och praktik gå igenom följande delar:

1. Lean i ett medarbetarperspektiv
2. Förbättra utifrån behov
3. Skapa effektiva flöden
4. Stöd i förbättringsarbetet
5. Standardisera lösningar
6. Ständiga förbättringar
7. Arbetsgång för ständiga förbättringar
8. Skapa Lean-kultur

Förväntade resultat
Organisationens alla medarbetare kommer att ha en grundläggande Lean-kunskap.