LEAN – Gör avvikelser till framgång!

Lean – Gör avvikelser till framgång! (355 sidor) 3e upplagan. Den är helt omskriven och har ett betydligt mer omfattande innehåll (60%). Boken ger en fördjupad förståelse för Lean, både vad gäller Lean-principernas innebörd och hur man skapar en Lean-kultur. Fokus ligger på att skapa förståelse för tänkesätten inom Lean samt vad som krävs av ledare och medarbetare för att uppnå önskade resultat. Köp boken hos vår samarbetspartner PART DEVELOPMENT