Lean Management

Beskrivning
Nyckeln till att lyckas med Lean är att ledarna på djupet förstår vad värderingar, Lean-principer och metoder innebär, hur de hänger samman samt hur de kan tillämpas i den egna verksamheten. I denna exklusiva och praktiskt orienterade ledarträning varvas teori, praktiska övningar, ”Gå & Se”-övningar och diskussioner i Er egen verksamhet så att ledaren till slut har möjlighet att träna sin egen organisation.

Träningen genomförs under 9 dagar där varje träningstillfälle sker med ca 3 veckors mellanrum. Mellan varje träningstillfälle får deltagarna olika arbetsuppgifter som bl.a. består av att läsa utvalda kapitel i böckerna ”Lean – Gör avvikelser till framgång!” och ”Ledarskap – Gör Lean till framgång!” samt att gemensamt skapa ett eget träningsmaterial som är anpassat till verksamhetens unika förutsättningar.

Dag 1: Lean-introduktion och Lean-spel

Dag 2: Nulägesanalys samt Mål & Mät

Dag 3: Värderingar och ledarskap

Dag 4: Standardisering

Dag 5: Utjämning och Jidoka

Dag 6: JIT – Skapa flöden i organisationen

Dag 7: Förbättringsarbete

Dag 8: Ledaren utifrån ett Lean-perspektiv

Dag 9: Uppföljning

Förväntade lärdomar och resultat
Deltagarna får med sig en djupare förståelse och exempel på hur Lean kan tillämpas i den egna verksamheten. Dessutom ger träningen förståelse för hur ledarskapet behöver anpassas för att uppnå varaktiga resultat med Lean. Efter denna träning har deltagarna kunskapen att på egen hand träna sina egna underställda chefer/medarbetare med stöd av sitt egenutvecklade träningsmaterial som är anpassat till verksamhetens unika förutsättningar.