Uppföljning av effektivitet – MTR

Uppföljning av effektivitet – MTR

Detta är ett whiteboardlaminerat magnetark i liggande A3 format. MTR har valt att ha sin logotyp och rubriker tryckta för sina uppföljningsbokstäver.