Medarbetarens Guide Till Framgång

Medarbetarens guide till framgång – Förbättra med Lean! (139 sidor) ger en lättläst beskrivning av de mest centrala delarna av Lean och den vänder sig till alla medarbetare i en organisation. Fokus ligger på en enkel och konkret beskrivning av standardisering och ständiga förbättringar. Detta är de delar av Lean som alla berörs av och som lägger grunden för en framgångsrik Lean-kultur. Köp boken hos vår samarbetspartner PART DEVELOPMENT