Projektspelet

Våra speldagar kan anordnas på plats hos er eller hos oss på Metodio!

Utbildningsbeskrivning
Projektspelet ger en förståelse för hur man skapar effektiva flöden i projekt. En viktig del av spelet är att deltagarna får uppleva vad standardisering, utjämning, takt och täta avstämningar innebär i praktiken samt vilka effekter detta kan ge i ett projekt. I projektspelet utvecklar deltagarna en produkt som består av flera delsystem.

Utbildningsbeskrivning
Projektspelet ger en förståelse för hur man skapar effektiva flöden i projekt. En viktig del av spelet är att deltagarna får uppleva vad standardisering, utjämning, takt och täta avstämningar innebär i praktiken samt vilka effekter detta kan ge i ett projekt. I projektspelet utvecklar deltagarna en produkt som består av flera delsystem.

Under ett antal spelomgångar får deltagarna stegvisförbättra flödet. Förändringarna sker i små och kontrollerade steg så att effekten av varje genomförd förändring blir tydlig. De praktiska spelomgångarna varvas med teorigenomgångar, diskussioner och praktiska uppgifter för ökad förståelse.

Innehåll:

 •  Vikten av standardiserat arbetssätt
 •  Takt i projekt
 •  Visible Planning
 •  Individens roll i ett taktat projektflöde
 •  Utjämning av volym och arbetsinnehåll
 •  Hantering och fördelning av resurser och kompetenser
 •  Kvalitetsåterföring –Rätt från mig
 •  Parallella flöden med synkroniseringsbehov
 •  Gränssnitt och överlämningar
 •  Oförutsedda händelser och osäkra utvecklingstider
 •  Delade resurser, t.ex. testutrustning

Förväntade lärdomar
Deltagarna får med sig en djupare förståelse för hur man kan skapa ett effektivt flöde i projekt.