Speldag – 5S by Yourself

Öppen speldag på Metodio Onsdag 26/2 2020 – 5900kr/person. Passa på att boka in dig innan platserna tar slut!

Beskrivning
Denna utbildning i 5S skapar en djup förståelse i hur man skapar en välorganiserad och funktionell arbetsplats och vad som krävs för att detta arbete ska bli hållbart över tid.

Utbildningen genomförs under en heldag genom spelet 5S by Yourself™. Speldagen varvar teori, ett spel och ett praktiskt 5S-arbete på ett eller flera utvalda arbetsområden. Under själva spelet har deltagarna i uppgift att leverera 2 produkter enligt ett specifikt kundbehov. Deltagarna kommer att i kontrollerade steg lära sig att applicera metoden 5S så att de går från ett dåligt arbetsupplägg med låg leveransprecision till ett arbetsupplägg med hög leveransprecision. Förutom att leveransprecisionen kommer att förbättras så kommer många fler fördelas att visualiseras som minskad frustration, minskad stress m.m. Under dagen så kopplas lärdomarna kontinuerligt från spelet till deltagarnas egen verksamhet och en handlingsplan skapas för hur man bör applicera denna metod på rätt sätt i de utvalda arbetsområdena.

Förutom en gedigen förståelse för metoden så är målet är att deltagarna under träningens gång ska påbörja ett praktiskt förbättringsarbete så att deltagarna uppnår skarpa resultat redan samma dag som denna speldag genomförs.

Efter denna speldag kommer dessutom deltagarna att erhålla nödvändigt material så att de kan fortsätta sitt uppstartade 5S-arbete.

Boka din plats på speldag Onsdag den 26/2 i Vårgårda:

Förväntade lärdomar
Deltagarna kommer att förstå metoden 5S på djupet och hur man går tillväga för att denna detta arbetssätt ska bli hållbart och utvecklas över tid.

Här nedan kan du även köpa spelet 5s by Yourself för att göra träningen i eget regi.