Strukturerad Resultatförbättring

Beskrivning
Träningen omfattar tre delar som är centrala för att nå framgång med Lean; Mål, Pulsmöte & Ständiga förbättringar.

En verksamhets mål är viktiga för att ange förbättringsriktning och ambitionsnivå. Meningsfulla, balanserade mål som dessutom är nedbrutna till rätt organisatorisk nivå utgör grunden.

Som stöd för att nå målen är Pulsmöte en viktig metod. Rätt tillämpad ska den bidra till informationsspridning och snabba beslut i syfte att förbättra måluppfyllelsen samt upptäcka avvikelser.

Upptäckta avvikelser som kan lösas förbättrar måluppfyllelsen ytterligare. Den sista pusselbiten handlar därför om att etablera ett effektivt och medarbetardrivet arbete med Ständiga förbättringar.

Träningsupplägg
Träningen genomförs på ett utvalt pilotområde som sträcker sig över flera organisatoriska nivåer för att få maximal effekt. Träningsupplägget består av en förberedelsedag på plats samt 5-7 träningstillfällen med 2-3 veckors mellanrum. Antalet träningstillfällen beror på pilotområdets omfattning. Ett normalt upplägg är:

Dag 1:   Mål & mätetal

Dag 2-3:   Pulsmöte

Dag 4-5:   Ständiga förbättringar

Dag 6-7:   Intrimning och fördjupad träning

Förväntade resultat
Efter träningen finns det inom pilotområdet välfungerade arbetssätt för Pulsmöte och Ständiga förbättringar som baseras på relevanta mål. Deltagarna har dessutom kunskapen att på egen hand sprida arbetssätten vidare i organisationen.