Visuell Målstyrning

8 500 kr

Utbildning i Visuell Målstyrning. Du lär dig hur du med få men prioriterade mål, som sätts upp på en målstyrningstavla, får alla att hjälpas åt för att dagligen nå målen.

4 timmar.

Beskrivning

Målstyrning med fokusering på tre mål – Vår målbild med utbildningen

På en visualiseringstavla för målstyrning har ni satt upp tre mål. Ni har valt att bara ha tre mål eftersom ni då kan fokusera insatserna och snabbt se resultat. Övriga mål följer ni också upp men inte lika ofta. De tre målen bryter ni ner till aktivitetsmål som kan följas upp dagligen.

Målnivån är satt så att ni rimligtvis kan nå det inom tre månader. Du som ledare är noga med att gruppen hjälps åt att nå målen tillsammans. Aktivitetsmålen och åtgärderna för att nå målen följs upp dagligen, och resultatet en gång per vecka.

Eftersom ni pratar om målen så ofta så är alla väl medvetna om vad som ska uppnås, varför det är viktigt, hur det ska göras och vem som behöver göra vad. Alla känner sig delaktiga i att nå målen.

Utbildningens innehåll

Detta är en utbildningsmodul för dig som vill bli specialist på målstyrning och visualisering av mål på stora tavlor.

  • 3 mål, 3 månader – En princip om att få snabba resultat genom att välja ut tre mål som du leder verksamheten mot, under tre månader i taget
  • Målnedbrytning – Genom att översätta målen till aktivitetsmål kan ni dagligen följa upp hur det går
  • Målbild – Utöver mål och aktiviteter kan du genom att så bildligt som möjligt beskriva hur det kommer vara när målen har nåtts, för att skapa engagemang
  • Tavla för Målstyrning – Hur du utformar en målstyrningstavla som tydligt visar läget gentemot målen
  • Prata mål –  Med Vad, Varför, Hur och Vem kommer du långt i att få målen förankrade med dina medarbetare

Varje moment gås igenom teoretiskt, och därefter får ni träna på det tillsammans. Vi använder video så att du själv ska kunna se hur du agerar.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare och projektledare tillsammans med sin personal eller i grupp med andra ledare.

Upplägg

Utbildningen körs internt hos er.

Resekostnader tillkommer i priset.