Visuellt Förbättringsarbete

8 500 kr

Utbildning i hur ni får till ständig förbättring på daglig basis. Eran förbättringstavla fungerar som en samlingspunkt för arbetet, och du lär dig även att använda verktyg som Fiskbensdiagram och 5 Varför.

4 timmar.

Beskrivning

Visuellt Förbättringsarbete – Vår målbild med utbildningen

Förbättringstavlan sitter nära målstyrningstavlan och planeringstavlan vilket gör att allt hänger ihop. Som ledare efterfrågar du idéer och du tillåter alla att testa sina idéer. Misstag inträffar ibland och då ser du till att det blir ett bra tillfälle för lärande.

Du uppmuntrar och prioriterar förslag som medarbetarna kan genomföra själva. Du lägger därför stor energi på att träna dina medarbetare i förbättringsmetodik. Tack vare förbättringstavlan och ditt möjliggörande ledarskap ses nu förbättringsarbetet som en naturlig del av vardagen, och ni genomför minst en förbättring per dag.

Som medarbetare har du lätt för att följa med och se hur det går för de olika förbättringarna. Du är också med och prioriterar de olika förslagen. Att förbättringsarbetet sker visuellt gör också att du får tips och frågor från dina kollegor kring dina förbättringsinitiativ, vilket gör att resultatet blir ännu bättre.

Utbildningens innehåll

Detta är en utbildningsmodul för dig som vill bli specialist på att leda dagligt förbättringsarbete, systematiskt.

  • Kaizen & Kata – Ständig förbättring genom utmanade förbättringsmål och ett coachande ledarskap
  • Förbättringstavlan – Vikten av att synliggöra förslag, prioriteringar och förbättringar för att få fokus på rätt saker
  • Problemlösning – Verktyg för problemlösning, som fiskbensdiagram, A3 och 5 varför
  • Måldriven förbättring – Hur du genom att använda målbilder kan nå nya nivåer
  • Lärande – Att se misstag och misslyckanden som värdefulla tillfällen att lära sig något nytt
  • Standardisering – Säkerställa att era genomförda förbättringar bibehålls

Momenten ovan gås igenom av Metodios coach, som sedan hjälper dig att praktiskt träna på dem. Vi filmar övningsmomenten så att du själv ska kunna utvärdera och förbättra ditt agerande.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare och projektledare tillsammans med sin personal eller i grupp med andra ledare.

Upplägg

Utbildningen körs internt hos er.

Resekostnader tillkommer.