Byggbart Fiskbensdiagram (Ishikawadiagram)

Från: 540 kr

Unikt fiskbensdiagram som är byggbart med valfritt antal ben. Att fiskbenet byggs upp av magnetark ger också mer flexibilitet i var och hur det kan användas. Du kan exempelvis dela upp analysen och gå till Gemba för att göra den på plats.

Fiskhuvud till byggbart fiskbensdiagram, A4

180 kr

Ben till byggbart fiskbensdiagram, A4 övre

180 kr

Ben till byggbart fiskbensdiagram, A4 nedre

180 kr

Beskrivning

Flexibelt fiskbensdiagram för grundorsaksanalys

Att använda fiskbensdiagram för att göra grundorsaksanalyser har länge varit en av grunderna inom Lean Production. Vanligtvis har detta gjorts för hand på en whiteboardtavla eller att använda post-it lappar, men det har sina begränsningar. Med Metodios byggbara fiskbensdiagram får du en obegränsad flexibilitet samtidigt som du behåller överskådligheten av att göra analysen på en whiteboardtavla. Se mer på vår filmsnutt på Youtube.

[youtube https://youtu.be/hVtea_si0fM]

Ishikawadiagram, en mall för orsak-verkan analys

Utformningen av mallen gjordes av en professor från Japan som hette Kaoru Ishikawa (1968). Syftet med den var att ställa upp alla tänkbara orsaker som leder fram till en viss händelse, så att man sammanbinder orsak med verkan. Modellen har blivit populär inom problemlösning för att visa vilka grundorsaker som har lett fram till ett visst problem.  Men den kan även användas till att exempelvis analysera vilka egenskaper som kan ge en viss förväntad effekt.

Struktur

Tanken med att göra sin analys med ett fiskbensdiagram är att man kan strukturera tänkbara orsaker efter olika kategorier. Man kan själv hitta på egna kategorier som passar det man gör analysen kring, men det finns även färdiga kategorier som man kan använda. Syftet med det är att hjälpa en så att man inte låser sig vid en orsakstyp direkt, utan väger in alla tänkbara saker i en helhet. Här följer exempel på kategorier att utgå från.

4M, vanligt inom industrin

 • Människa
 • Maskin
 • Metod
 • Material

8M, ovanstående plus fyra till

 • Miljö
 • Mätning
 • Management
 • Maintenance

4S, för serviceverksamheter

 • Samarbetspartners
 • System
 • Skicklighet
 • Samhälle (Surroundings)

8P, för försäljning och marknad

 • Produkt
 • Pris
 • Process
 • Placering
 • Publicitet
 • Personer
 • Proaktivitet (Promotion)
 • Påtaglighet

Exempel på egna kategori-typer

 • Olika delar på en produkt
 • Olika delar av en tjänst
 • Olika maskindelar
 • Olika steg i en process

Bygg ut analysen till fler delar

Oftast kommer man långt med 4 ben på fisken för sin analys, men för komplexa problem som kräver uppdelning i fler delar kan det behövas 6 eller ända upp till 8 ben. Du väljer själv hur många ben du vill ha när du beställer ditt fiskbensdiagram.

Dela upp analysen och gör den vid Gemba

Den största fördelen med att använda Tavelmoduler är nog ändå att man kan ta respektive fiskben med sig och göra analysen där det händer – gå till Gemba. Man kan även tänka sig att man delar upp analysen i olika grupper, och att respektive grupp fokuserar på att brainstorma orsaker kring just de ben man har blivit tilldelade.

När analysen är gjord för respektive ben är det bara att samla ihop alla delar och sätta upp dem på sin förbättringstavla.

Mer information

Fiskhuvud till byggbart fiskbensdiagram, A4

Vikt 0105 kg
Storlek

A4 (30 x 21 cm)

Ben till byggbart fiskbensdiagram, A4 övre

Vikt 0105 kg
Storlek

A4 (30 x 21 cm)

Ben till byggbart fiskbensdiagram, A4 nedre

Vikt 0105 kg
Storlek

A4 (30 x 21 cm)