Att sätta mål

3 mål

När man ska sätta mål för en avdelning så rekommenderar jag att man väljer ut de tre mål som är viktigast att nå. Det är dessa tre mål som man sätter upp på tavlorna. Man behöver även mäta andra saker men det kan man göra vid sidan av bara för att hålla koll så det inte går åt fel håll. Genom att fokusera resurserna man har på få nyckeltal går det att göra större förändringar än om man har för många mål som man försöker nå samtidigt.

Att sätta utmanande mål

Det kan vara svårt att sätta målen på rätt nivå. Man skulle kunna göra en analys och basera målen på den. Analyser bygger dock ofta på antaganden. Jag förespråkar därför att sätta ett mål som innebär en förbättring på 20 – 50%, och fokusera på åtgärder och utvärdering av dessa. Den nivån brukar ofta vara lagom utmanande; man måste anstränga sig för att lyckas, men det är inte omöjligt.

När jag var arbetsledare satte vi som mål att vi skulle nå 100% leveranssäkerhet och noll fel till kund inom ett år. Tack vare att målen visualiserades på en stor whiteboardtavla mitt i verksamheten där dagliga möten hölls med en lösningsorienterad dialog klarade vi det. Se Metodios Målstyrningstavla här.

Mät, testa och utvärdera

Det mesta går att mäta. Mycket finns i t.ex. affärssystem men det går även att få fram mycket fakta genom tillfälliga manuella mätningar. Genom att testa olika åtgärder och direkt se resultatet av dessa får man ett högt tempo i förbättringsarbetet. Detta höga tempo i åtgärd och utvärdering ger bra resultat.

Välj rätt typ av mål

Jag tycker det är bra att tänka på mål utifrån tre olika kategorier:

  1. Resultatmål
  2. Prestationsmål
  3. Processmål

Resultatmål är det ni vill uppnå i förhållande till andra, t.ex. ”Vi ska ha snabbast service på marknaden”. För att lyckas med detta så måst ni kunna bryta ner det till vad ni ska prestera, t.ex. vi ska ha lämnat svar inom 60 minuter. Ingemar Stenmark sa en gång att han fokuserar på att göra ett bra åk, och inte vilken tid han ska åka på. På en arbetsplats kan man benämna det som processmål, det vill säga vad som ska göras för att lyckas prestera bra. I detta exempel skulle det kunna vara att sätta ett mål för ökad produktkännedom så att man klarar av att ge kunden svar snabbt.

Skrivet av Mats Ljungqvist

Tagged on: