Visualisering för hela verksamheten

Visualisera mål på stora tavlor

Genom att sätta upp verksamhetens prioriterade mål på en whiteboardtavla mitt i verksamheten blir det tydligt vad som är viktigt. Samtidigt blir alla ständigt påminda om vad som ska uppnås och kan även se hur det går.

Prata om rätt saker

Whiteboardtavlor är enkla att använda och att hålla uppdaterade. Genom att ha en layout på tavlan som styr och stödjer kommunikationen säkerställs att man pratar om rätt saker.

Det mesta går att visualisera

Det är inte bara mål som kan visualiseras. Det som är viktigt att hålla en ständig och involverande dialog om bör sättas upp på tavlor.

 

Tagged on: