Pulsmöte – Ett dagligt och effektivt möte vid tavlan

Att ha dagliga korta möten vid en tavla där diskussionen handlar om att lösa problem är avgörande för att nå de mål som man har satt upp. Genom att ha möten varje dag blir effektiviteten högre jämfört med vanliga möten eftersom deltagarna är vana vid vad mötet ska handla om.

Read more

Resursplanering VS. Flödesplanering

Det är i regel bra att planera saker, men ibland kan faktiskt planering ställa till mer skada än nytta, om det görs på fel sätt.
Den allra första planeringstavlan som jag skapade blev ett totalt misslyckande. Det enda den resulterade i var att mina arbetskompisar blev stressade och började undvika mig. Chefen gillade dock det hela, så jag fick göra om samma sak på en annan avdelning, med samma resultat där. Det dröjde inte länge innan jag kallades ”Tavel-Mats” med en gnutta men ändå märkbar ton av förakt i rösten.
Tredje versionen av planeringstavlan blev däremot en succé. Leveranssäkerheten ökade, effektiviteten ökade, och samtidigt fick mina arbetskompisar en lugnare tillvaro.

Read more

Lean-tavlor

Nu finns det kompletta Lean-tavlor i butiken för Daglig styrning, 5S, Förbättringsarbete och Målstyrning.

Read more

Att sätta mål

Här får du tips om hur man gör för att sätta mål som är utmanande och hjälper dig att förbättra verksamheten. Läs även om varför det räcker med bara 3 mål, och vad Ingemar Stenmark säger om mål som fungerar.

Read more

Visualisering för hela verksamheten

Denna artikel beskriver visualisering som ett koncept för hela verksamheten. Varför nöja sig med att bara visualisera den dagliga planeringen eller förslag från medarbetarna? Allt går att visualisera!

Read more

Bakgrunden till varför Metodio startades

Jag har alltid gillat visualisering med hjälp av tavlor eftersom det ger så bra resultat samtidigt som det är ett arbetssätt som alla gillar. Detta inlägg beskriver nyckelhändelser som ledde fram till att Metodio startades.

Read more